Loterijverlies Betrouwbaar?

Is Loterijverlies betrouwbaar en: welke kansen hebben ze om hun doel te bereiken. Ook leest u hier het weerwoord van de Staatsloterij.

Wat wil loterijverlies.nl

Stichting Loterijverlies.nl wil voor haar deelnemers al hun inleggeld terugvorderen dat u in het verleden heeft betaald aan de Staatsloterij. Deze stichting schakelt hiervoor externe advocaten in om dit doel te bereiken. Daarbij gaat het om de periode tussen 2000 en 2008. Als u (af en toe) automatisch heeft meegespeeld met de Staatsloterij dan kan dat in de duizenden euro’s lopen. Ook als u hier geen bewijs meer voor heeft kunt u meedoen.

Schadevergoeding

Op hun site hebben ze het ook over een “ schadevergoeding” . Daarbij bedoelen ze dat er op een bepaald punt de Staatsloterij en Loterijverlies buiten de rechtszaal om tot een vergelijk kunnen komen. Ze zullen dan namens al hun deelnemers een zo hoog mogelijke vergoeding eisen. Die hoeft dus niet hetzelfde te zijn als het volledige inlegbedrag dat u altijd trouw aan de Staatsloterij heeft betaald.

Kosten meedoen

Om hierop kans te maken moet u wel eenmalig 35 euro overmaken naar Loterijverlies.nl. Eerder was dat nog 25 euro. Dat geld bent u ook kwijt als deze stichting het niet lukt om uw totale inleg voor u terug te krijgen. Indien het wel lukt dan houden ze tevens 20% van het teruggevorderde bedrag in. U zou dus uw inleg hiermee kunnen terugverdienen minus 20% daarvan en die 35 euro. Als natuurlijk Loterijverlies.nl wint. Maar wat zijn hun kansen?

Wint Loterijverlies?

Ze zijn in ieder geval aardig op weg. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de Staatsloterij misleidend is geweest in hun advertenties.

Maar dat zegt nog niets over de kans om al uw inleggeld terug te krijgen. Dat zijn 2 totaal verschillende zaken. Over teruggave van het geld is nog geen uitspraak gedaan of over welke schadevergoeding dan ook.

Loterijverlies.nl zegt op haar site over de kansen: “Wij kunnen u geen garanties geven behalve dan dat wij ons naar beste geweten zullen inspannen voor een zo hoog mogelijke schadevergoeding.” Klinkt als: garantie tot aan de voordeur. Op een andere pagina op hun site hebben ze het over een “complexe procedure”. Dat klopt. De stichting is al vanaf juli 2008 bezig met deze zaak.

Loterijverlies betrouwbaar?

Loterijverlies is een stichting, maar er is ook de Loterij BV aan verbonden. Verwarrend, want een stichting heeft geen winstoogmerk en een BV weer wel. De woordvoerder is Mr. Ferdy Roet. Nadat eerder in 2010 de rechtszaak door Loterijverlies.nl verloren werd hebben ze nu wel een klinkende overwinning behaald.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft ze volledig in het gelijk gesteld. Over een vergoeding aan alle meespelers van de Staatsloterij is echter nog niets gezegd. Die procedure kan nog een lange tijd duren. Maar ze zijn goed op weg.

Weerwoord Staatsloterij

De aangeklaagde loterij is duidelijk in de verdediging gedrongen. Ze zijn een groot offensief begonnen om hun eigen uitleg onder onze aandacht te krijgen. Of proberen ze deelnemers ervan te weerhouden om met Loterijverlies mee te doen?

Ze benadrukken dat de trekkingen van het winnende lot uit verkochte en uit niet verkochte loten reeds in 2008 is gestopt. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat deze praktijk misleidend was. De Staatsloterij heeft het over “onduidelijkheid” die hierover is ontstaan.

De praktijk dat ook niet verkochte loten meedoen met een trekking werd door meerdere loterijen gedaan. Niet alleen door de Staatsloterij. Verder benadrukt de loterij dat ze altijd 60% van het inleggeld hebben uitgekeerd. Daarbij hebben ze aan hun wettelijke verplichtingen gedaan, vinden ze.

Hoe dan ook, het is zeker nog geen gelopen race, maar voor 35 euro kan je toch best een gokje wagen. Meer: Meedoen met Loterijverlies?

2 Comments

Add a Comment